Obchodní podmínky

Obchodní podmínky se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Veškeré nabízené zboží je nejvyšší kvality a je na něj poskytována plná záruka podle platných legislativních předpisů a podle záručních podmínek výrobce či dovozce. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Práva a povinnosti zde neuvedené se řídí občanským zákoníkem.

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do systému e-shopu. Při první objednávce bude zákazníkovi rovněž zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v e-shopu, kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování. Pokud nedojde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, co nejdříve nás kontaktujte. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Pokud byla objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno, lze ji do 24 hodin po objednání stornovat a to telefonicky, případně e-mailem. V případě pozdějšího zrušení objednávky má dodavatel nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat nebo je dlouhodobě nedostupné, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O stornování objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.  

Cena zboží

Veškeré ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou ceny koncové. Prodávající není plátcem DPH.

Dodání zboží

Zboží, které je skladem, je standardně expedováno do 2 pracovních dnů. Ostatní nabízené zboží je v převážné většině expedováno v rozmezí 5-14 dnů. U méně běžného nebo problematického zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. O případných delších dodacích lhůtách bude zákazník informován. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany.

Způsoby platby a ceny dopravy

Dobírka - platí se v hotovosti při předání zboží kurýrem. Nelze použít pro zasílaní do SR
Hotovost - při osobním odběru zboží. 
Bankovní převod - při zaslání zboží, nebo osobním odběru. 

Číslo účtu: 2800645279 / 2010 Fio banka, a.s.
Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.
Detaily k platbě jsou vždy odesílány také emailem.

Ceny dopravy pro ČR

Dobírka na adresu v České republice - účtujeme poštovné 69,- Kč. V případě využití dobírky, účtujeme ještě dobírečné 30,- Kč, pro SR dobírku neumožňujeme. 
Platba předem na účet - účtujeme pouze poštovné 69,- Kč
Při hodnotě objednávky nad 3.000,- Kč poštovné neúčtujeme (platí pouze pro zboží z nabídky internetového obchodu, objednané jeho prostřednictvím a zasílané na adresu v České republice).
Balné neúčtujeme.

Ceny dopravy pro Slovensko

Pro zásilky dobírku neumožňujeme, je třeba zaplatit předem bankovním převodem.
Účtujeme pouze poštovné, balné neúčtujeme.
Při hodnotě objednávky nad 3.000,- Kč poštovné neúčtujeme (platí pouze pro zboží z nabídky internetového obchodu, objednané jeho prostřednictvím a zasílané na adresu ve Slovenské republice).
Cena poštovného začíná na 90CZK, odvíjí se od hmotnosti zásilky, její výše bude zobrazena v košíku před dokončením objednávky.

do 100g: 90CZK
do 250g:125CZK
do 500g:158CZK
do 1kg:205CZK + 5CZK za každý další 1kg
10kg a více: 250CZK

Převzetí a reklamace

Zboží prosím při převzetí důkladně zkontrolujte, doporučujeme zásilku ihned rozbalit. Pokud jeví známky vnějšího poškození, trvejte na otevření přepravcem a převezměte jen tehdy, přesvědčíte-li se o bezchybnosti obsahu!!! Poškozené zboží nikdy nepřebírejte!!! Dodatečné reklamace poškozené zásilky u přepravce mohou být problematické!

Záruka a reklamace

Veškeré nabízené zboží je nejvyšší kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisu a dle záručních podmínek výrobce. Prodávající se zavazuje odstranit vadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho výměnou, opravou nebo vrácením zaplacené kupní ceny.

Co potřebujete pro reklamaci?

Reklamované zboží spolu s popisem závady a číslem dokladu o koupi prosím odešlete na naši adresu :

vaila.cz
Budějovická 1052
67531 Jemnice

Zboží neposílejte na dobírku!

Reklamace v záruční době je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží, k čemuž slouží doklad o koupi tj. doklad o prodeji,  který je předán zákazníkovi při nákupu. Akceptujeme kopii dokladu o koupi, popřípodě postačí číslo objednávky (je uvedeno na faktuře).

Záruka za jakost

Při prodeji zboží fyzickým osobám (nepodnikatelům), je poskytnuta záruční doba v délce 24 měsíců (u baterií se nevztahuje na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním)  (§ 2165 odst. 1 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v aktuálním znění). V případě prodeje osobám podnikajícím je záruka 12 měsíců.  

Co nelze reklamovat?

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

  • neodborným použitím či modifikací
  • použitím, které je v rozporu se zamýšleným účelem užití
  • nedodržením instrukcí v návodu k obsluze
  • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením
  • živelnými pohromami
  • jinými vnějšími vlivy

V případě nejasností ohledně reklamací volejte nebo napište na e-mail.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu, opravu nebo může od smlouvy odstoupit. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu prodejce.

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Zboží nelze vracet podle odstavce níže v případě, že si zákazník objednal, vybral a převzal zboží osobně. Zboží nelze vracet v případe, že kupujícím je firma (podnikatel, právnická osoba), neboť kupní smlouva se řídí podle Obch. zák. U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující – nepodnikatel-fyzická osoba podle Obč. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nesmí nést znaky používání či nesmí být jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Následně bude zákazníkovi převedena příslušná částka, která bude snížena o poštovné a další prokazatelné náklady spojené především s expedicí.

Stav a zobrazení produktu v katalogu

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci, dekorace není součástí výrobku. Barevné odstíny zboží se mohou lišit od skutečnosti (vlivem technických důvodů - nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.). Prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu dřeva v závislosti na výrobních změnách výrobce, které nejsme schopni ovlivnit.

Odpovědnost za správnost údajů

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu. Provozovatel obchodu nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, pokud nebyly tyto informace na základě přání zákazníka písemně potvrzeny ze strany dodavatele.

Zpracování osobních údajů pro uzavření smlouvy

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

vaila.cz provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je Martin Hotař, Revoluční 1037, 67531 Jemnice, IČ: 03193489, Zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Moravské Budějovice (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování vaila.cz, Budějovická 1052, 67531 Jemnice, adresa elektronické pošty vaila.info@gmail.com
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

  • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
  • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:
Martin Hopian, Heureka Shopping s.r.o., Google LLC (Google Czech Republic, s.r.o.), TOPTRANS EU, a.s., PayU S.A..; Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD); Česká pošta, s.p.
Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Zpracování osobních údajů pro účely marketingu

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je Martin Hotař, Revoluční 1037, 67531 Jemnice, IČ: 03193489, Zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Moravské Budějovice (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování vaila.cz, Budějovická 1052, 67531 Jemnice, adresa elektronické pošty vaila.info@gmail.com
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 24 měsíců od data udělení souhlasu pro obchodní sdělení a marketing, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů bude osoba zajišťující marketingové služby pro správce, Matin Hopian. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: odebráním souhlasu v klientské zóně, odhlášením odběru e-mailu kliknutím na odkaz v patičce obchodního sdělení, odesláním e-mailové zprávy správci na adresu vaila.info@gmail.com se žádostí o odebrání souhlasu (tato zpráva musí být odeslána z e-mailové adresy pro kterou byl tento souhlas udělen) případně osobně v sídle společnosti s prokázáním totožnosti.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Identifikační údaje provozovatele internetového obchodu

Fakturační údaje:

Martin Hotař
Revoluční 1037
67531 Jemnice
IČ: 03193489
Zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Moravské Budějovice
Nejsem plátce DPH.

Kontaktní adresa:

vaila.cz
Budějovická 1052
67531 Jemnice

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 30.května 2018.

Děkujeme, že nakupujete právě u nás.